FAQ items aan het laden...

We helpen u verder

Acacius Business Support helpt ondernemers in de vorm van Managementondersteuning.
Managementondersteuning is een ruim begrip, maar de diensten die Acacius aanbiedt liggen vooral op het vlak van:

  • Optreden als sparringpartner
  • Analyse interne organisatie
  • Stroomlijnen werkprocessen
  • Financieel- economische vraagstukken
  • Kwaliteitsvraagstukken.

“De manier waarop Acacius haar diensten op het gebied van Managementondersteuning kan verzorgen, wordt altijd in overleg met de opdrachtgever bepaald. Immers, iedere ondernemer is uniek, en dat geldt ook voor zijn of haar zakelijke wensen en behoeften.”

Manier van werken

Tijdens een gesprek inventariseren we op welk gebied Managementondersteuning behoefte is.
Het gesprek wordt schriftelijk teruggekoppeld, waarbij tevens een plan van aanpak en een offerte wordt bijgevoegd.
Alvorens een opdracht uit te voeren, worden hierover vooraf heldere schriftelijke afspraken gemaakt.

De uit te voeren taken kunnen op locatie of op ons eigen kantoor worden uitgevoerd.

Acacius Business Support hanteert bij de invulling van de Managementondersteuning een persoonlijke, maar professionele insteek.

Wenst u meer informatie?