FAQ items aan het laden...

Ondersteuning bij de dagelijkse administratie

Acacius Business Support ondersteunt ondernemers bij de dagelijkse administratie en deze ondersteuning verzorgen we bij u op locatie.

De dagelijkse administratie bestaat echter niet alleen uit de financiële administratie.

U hebt als ondernemer te maken met verschillende bedrijfsprocessen, wettelijke bepalingen en wettelijke termijnen.
Deze termijnen moeten allemaal worden bewaakt, waarbij vele verplichte registraties ook nog eens op orde moeten zijn.
Om deze processen te bewaken kunnen we u eenvoudige handvaten bieden, zodat u deze processen ook zelf automatisch kunt bewaken en onderhouden.

“De manier waarop Acacius haar diensten op het gebied van administratieve ondersteuning kan verzorgen, wordt altijd in overleg met de opdrachtgever bepaald. Immers, iedere ondernemer is uniek, en dat geldt ook voor zijn of haar zakelijke wensen en behoeften.”

Manier van werken

Tijdens een gesprek inventariseren we aan welke vorm van administratieve ondersteuning behoefte is.
Het gesprek wordt schriftelijk teruggekoppeld, waarbij tevens een plan van aanpak en een offerte wordt bijgevoegd.
Alvorens een opdracht uit te voeren, worden hierover vooraf heldere schriftelijke afspraken gemaakt.

De uit te voeren taken kunnen op locatie of op ons eigen kantoor worden uitgevoerd.

Acacius Business Support hanteert bij de invulling van administratieve ondersteuning een persoonlijke, maar professionele insteek.

Wenst u meer informatie?